• Cilj ovog projekta je unaprijediti zdravstveni sustav kroz poboljšanje pristupa i  učinkovitosti dnevnih bolnica i  dnevnih kirurgija (DBDK) u  OŽB Požega. To će se postići uređenjem postojećeg prostora i opremanjem DBDK u OŽB Požega, čime će se omogućiti provedba načela povećanja učinkovitosti i  djelotvornosti zdravstvene ustanove, te  načela povećanja dostupnosti zdravstvene zaštite koja su određena Nacionalnom  strategijom razvoja zdravstva RH u razdoblju od 2012.-2020.g.

  Projekt „Zajedno do zdravlja“ dovest će do smanjenja broja hospitalizacija u akutnom stacionaru bolnice najmanje za 10%, smanjenja troškova liječenja, jačanja dnevnih bolnica i skraćenja lista čekanja. Pacijentima će realizacijom ovog projekta bolnička zdravstvena zaštita biti dostupnija, a kraći boravak u bolnici poboljšat će kvalitetu života.

  Ciljane skupine u ovom projektu su ljudi o kojim skrbi OŽB Požega (oko 77.000 stanovnika Požeško-slavonske županije i još oko 30.000 stanovnika susjednih županija Sisačko-moslavačke, Bjelovarsko-bilogorske i Brodsko-posavske županije).

  Projektom su planirani slijedeći rezultati:

  Projektom je obuhvaćeno uređenje i opremanje  postojećeg prostora pedijatrije bruto površine oko 950 m2 gdje bi se postigli odlični uvjeti za liječenje djece u jednodnevnoj bolnici s brzom dijagnostikom, učinkovitom terapijom, primjerenim smještajem djeteta, mogućnošću prisutnosti roditelja.

  U dijelu dnevne bolnice internističkih djelatnosti uredio bi se postojeći prostor bruto površine oko 450 m2 gdje bi se stvorili uvjeti za brzu dijagnostiku i liječenje, što omogućuje značajno smanjenje potrebe za posteljama u akutnom stacionaru. Dio dijagnostičkih ordinacija koje su u službi brze dijagnostike za pacijente iz dnevne bolnice opremio bi se medicinskom opremom iz ovoga projekta.

  Za potrebe jednodnevne kirurgije uredile bi se dvije postojeće operacijske dvorane, prostorija za  buđenje, ulazno–izlazni filter i  prostor za  osoblje površine  oko 350 m2 bruto. Četiri  postojeće  bolesničke sobe na kirurgiji opremile bi se terapijskim foteljama i krevetima, za pacijente koji su u pripremi ili čekanju na zahvat ili u otpustu. Uređen i opremljen prostor služio bi jednodnevnoj kirurgiji opće i abdominalne kirurgije, otorinolaringologije, oftalmologije, ortopedije s traumatologijom i urologije.

  Laboratorijska dijagnostika dnevne bolnice opremila bi  se  u  postojećem prostoru laboratorijskom opremom koja ubrzava i proširuje hematološko-biokemijsku, hematološku, transfuziološku i drugu laboratorijsku dijagnostiku. Nabavljena oprema će biti namijenjena isključivo za dnevnu bolnicu.

  Osim toga, provest će se i edukacija za rad na novoj opremi (u laboratoriju, te dnevnoj bolnici i dnevnoj kirurgiji). Projekt će doprinijeti horizontalnim temama kroz edukacije o ravnopravnosti spolova i nediskriminaciji za zaposlenike bolnice, kroz info pultove na braeillovom pismu, provedbu zelene javne nabave, te suradnju sa udrugama.

  Ukupna vrijednost projekta: 34.236.121,22 kuna

  EU sufinanciranje projekta: 34.236.121,22 kuna (100%)

  Razdoblje provedbe projekta: svibanj 2017. – prosinac 2020.

  Kontakt osobe za više informacija: Sanja Mjertan, dipl.iur.; mr.sc.Jasenka Vulić, dipl.oec; mr.sc.Lidija Radaković, dipl.oec

  Sadržaj emitiranog materijala isključiva je odgovornost Opće županijske bolnice Požega