• Opća županijska bolnica Požega

    Adresa: Osječka 107
  34000 Požega

  Tel: +385 34 254555
  email: info@pozeska-bolnica.hr

  Za više informacija o EU fondovima: www.stukturnifondovi.hr

  Operativni program konkurentnost i kohezija:
  http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

  Europski socijalni fond
  http://europski-fondovi.eu/program/europski-socijalni-fond

  Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
  Miramarska cesta 22, 10000 Zagreb
  www.razvoj.gov.hr/

  Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
  Ulica grada Vukovara 284 (objekt C), 10 000 Zagreb, Hrvatska
  www.safu.hr

  Sadržaj emitiranog materijala isključiva je odgovornost Opće županijske bolnice Požega