• Provedba projekta „Zajedno do zdravlja“ sastoji se od sljedećih aktivnosti:
  1. Radovi na uređenju i prilagodbi postojećeg prostora potrebama i standardima dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija

  Predmetna aktivnost podrazumijeva izradu potrebne projektno-tehničke dokumentacije, trošak uređenja objekta veličine cca. 1750 m2 te usluge stručnog nadzora provedbe radova.

  2. Opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija

  U okviru projekta planirano je opremanje dnevne bolnice za pedijatriju, dnevne kirurgije,  dnevne bolnice kirurških i internističkih djelatnosti te laboratorijske dijagnostike.

  3. Edukacija medicinskog osoblja

  Edukacije djelatnika odnose se za rad na opremi koja će se nabaviti kroz projekt u laboratoriju, dnevnoj bolnici i dnevnoj kirurgiji u cilju adekvatne uporabe.

  4. Promicanje horizontalnih politika Europske unije

  Doprinos horizontalnim temama Europske unije ostavrit će se provedbom postupka zelene javne nabave kao i edukacije o ravnopravnosti spolova i nediskriminaciji za zaposlenike bolnice. Također, u cilju olakšavanja pristupačnosti usluga slabovidnim i slijepim osobama planirano je postavaljanje info pulta na Brailleovom pismu.

  5. Promidžba i vidljivost

  6. Upravljanje i administracija

  Sadržaj emitiranog materijala isključiva je odgovornost Opće županijske bolnice Požega