• Projekt „Zajedno do zdravlja“ dovest će do smanjenja broja hospitalizacija u akutnom stacionaru bolnice najmanje za 10%, smanjenja troškova liječenja, jačanja dnevnih bolnica i skraćenja lista čekanja. Pacijentima će realizacijom ovog projekta bolnička zdravstvena zaštita biti dostupnija, a kraći boravak u bolnici poboljšat će kvalitetu života.

  Projekt uključuje uređenje i opremanje prostora dnevne bolnice za pedijatriju, dnevne kirurgije,  dnevne bolnice kirurških i internističkih djelatnosti te laboratorijske dijagnostike, ukupne površine oko 1750 m2. Uz navedeno, ostvarit će se doprinos horizontalnim temama Europske unije kroz provođenje postupka zelene javne nabave, provođenje edukacija djelatika o ravnopravnosti spolova i nediskriminaciji te postavljanjem info pulta na Brailleovom pismu za slijepe i slabovidne osobe.

  Cilj ovog projekta je unaprijediti zdravstveni sustav kroz poboljšanje pristupa i  učinkovitosti dnevnih bolnica i  dnevnih kirurgija (DBDK) u  OŽB Požega. To će se postići uređenjem postojećeg prostora i opremanjem DBDK u OŽB Požega, čime će se omogućiti provedba načela povećanja učinkovitosti i  djelotvornosti zdravstvene ustanove, te  načela povećanja dostupnosti zdravstvene zaštite koja su određena Nacionalnom  strategijom razvoja zdravstva RH u razdoblju od 2012.-2020.g.

  Ukupna vrijednost projekta: 34.236.121,22 kuna

  EU sufinanciranje projekta: 34.236.121,22 kuna (100%)

  Razdoblje provedbe projekta: svibanj 2017. – prosinac 2020.

  Sadržaj emitiranog materijala isključiva je odgovornost Opće županijske bolnice Požega